logo mpm ... komplexná správa objektov
Dispečing
Havarijná služba
Domový poriadok
Zásady protipožiarnej bezpečnosti
Cenník
Cenník služieb PHP a hydranotov
Reklamačný poriadok
Štandardy kvality(2019)
Rozhodnutie ÚRSO
Obstarávanie tovarov a služieb


Informácie pre vlastníkov

Archív obstarávaní
tel.: +421 908/678128
e-mail: sprava@mpmspravcovska.sk


Sídlo spoločnosti:
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18
010 01 ŽilinaDISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

tel.: +421 908 678 133
e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk