MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ otvára nové klientske centrum